Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

In de zomer van 2015 is de herziene richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen 2015/2302 tot stand gekomen. Deze richtlijn verplicht aanbieders van vakantiereizen en tussenpersonen (zoals reisbureaus) tot het verstrekken van precontractuele informatie, beperkt prijswijzigingen in reeds geboekte reizen en geeft consumenten het recht om – tegen een gelimiteerde vergoeding – de reisovereenkomst gedurende bepaalde tijd na het sluiten ervan op te zeggen. Voorts is een specifieke regeling opgenomen over de rechten/plichten van consument/reisorganisatie wanneer een reis niet in overeenstemming blijkt te zijn met de reisovereenkomst. Tot slot voorziet de richtlijn in wettelijke bescherming tegen het faillissement van reisorganisaties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister EZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Cultuur en recreatie | Recreatie
Economie | Toerisme
Internationaal | Europese zaken
Internationaal | Reizen
Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 34688
KetenID WGK006839

Opschrift

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2015/2302
07-04-2016 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2015/2302
16-12-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-12-2016 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-02-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-03-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34688
16-05-2017 Verslag
02-10-2017 Nota n.a.v. verslag
02-10-2017 Nota van wijziging
11-10-2017 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
14-11-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 28-11-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 34688
05-12-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 12-01-2018 Bekendmaking stb-2018-2
01-07-2018 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling