Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter aanscherping van het openbare orde beleid voor criminele vreemdelingen

Dit wijzigingsvoorstel strekt tot het aanscherpen van het openbare orde beleid voor meerderjarige vreemdelingen die in Nederland zijn geboren of voor hun vierde levensjaar naar Nederland zijn gekomen. Op dit moment is voor deze groep vreemdelingen verblijfsbeëindiging alleen mogelijk bij veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan 60 maanden wegens drugshandel. Deze beperking zal worden geschrapt. De voorgestelde wijziging leidt ertoe dat de mogelijkheid van verblijfsbeëindiging zal worden beoordeeld aan de hand van artikel 3.86 van het Vreemdelingenbesluit 2000 (de glijdende schaal), waarbij rekening wordt gehouden met de ernst van het misdrijf en de duur van het rechtmatig verblijf.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36196
KetenID WGK006962

Opschrift

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-10-2020 Internetconsultatie (start)
30-11-2020 Internetconsultatie (eind)
02-07-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-11-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-09-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
14-10-2022 Verslag
16-03-2023 Nota n.a.v. verslag
29-03-2023 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
17-01-2024 Plenaire behandeling Tweede Kamer
23-01-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-03-2024 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling