Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Loodsplichtregeling 2021 (flexibilisering loodsplicht)

Zeeschepen zijn verplicht een loods aan boord te nemen bij het in/uitvaren van een zeehaven. Per haven gelden nu verschillende vrijstellings- en ontheffingsgronden die niet goed meer zijn uit te leggen. De nieuwe wetgeving (Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, een nieuw Loodsplichtbesluit en een nieuwe regeling loodsplicht) vormt een algemeen kader (PEC-systematiek) met maatwerk per zeehavengebied. Met een PEC heeft de kapitein van een bepaald zeeschip op een bepaald traject vrijstelling van de loodsplicht (zie ook kamerstukken 31.409, nr 62).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Onderwerp Verkeer | Scheepvaart
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK006994

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-06-2018 Internetconsultatie (start)
Bekendmaking 14-10-2020 Bekendmaking stcrt-2020-50998
01-01-2021 Inwerkingtreding stcrt-2020-50998
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling