Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020

In de Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020 worden de verwijzingen in andere wetten naar de WVO en de WVO BES omgezet in verwijzingen naar de nieuwe 'Wet voortgezet onderwijs 2020' (ID 6638). Materieel uitgewerkt overgangsrecht met betrekking tot het voortgezet onderwijs wordt ingetrokken. Tevens worden nog geldende bepalingen met overgangsrecht en nog geldende evaluatiebepalingen op het gebied van het voortgezet onderwijs uit diverse wijzigingswetten op de WVO in hoofdstuk 12 respectievelijk hoofdstuk 13 van de WVO 2020 geplaatst.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35611
KetenID WGK007099

Opschrift

Wet van 27 januari 2021 tot wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020) (Stb. 2021, 57)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 31-03-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-04-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 26-10-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
26-10-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
18-11-2020 Verslag
27-11-2020 Nota n.a.v. verslag
17-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-01-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
26-01-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
26-01-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 10-02-2021 Bekendmaking stb-2021-57
09-12-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-599
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2021-599

Startpagina

Acties

Delen regeling