Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Archiefwet 20..

Dit wetsvoorstel strekt tot vervanging van de Archiefwet 1995 door een nieuwe Archiefwet, die beter aansluit bij de praktijk van het digitale informatiebeheer. Het wetsvoorstel voor de nieuwe Archiefwet 20.. bevat ten opzichte van de Archiefwet 1995 een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen, maar ook ook veel wijzigingen van meer technische en praktische aard. De belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel zijn: (1) een wijziging van de indeling en terminologie van de wet; (2) het expliciet benoemen van het belang van archivering; (3) de toevoeging van een risicobenadering voor het beheer van documenten; (4) het mogelijk maken van een flexibelere selectieprocedure; (5) een verkorting van de overbrengingstermijn van twintig naar tien jaar; (6) de toevoeging van de mogelijkheid, ontheffing van de overbrengingsverplichting te verkrijgen; (7) een herziening van het openbaarheidsregime; (8) een herziening van de inrichting van het rijksarchief; (9) het doen vervallen van de diploma-eis voor archivarissen; (10) het verplicht stellen van de benoeming van een archivaris; en (11) een uitbreiding van het toezicht naar overgebracht archief.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris Cultuur en Media
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35968
KetenID WGK007100

Opschrift

Voorstel van Wet tot intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door een nieuwe Archiefwet (Archiefwet 20..)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-11-2019 Internetconsultatie (start)
23-01-2020 Internetconsultatie (eind)
04-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-11-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
22-11-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
11-04-2022 Verslag
07-07-2023 Nota n.a.v. verslag
07-07-2023 Nota van wijziging
10-10-2023 Nader verslag
08-04-2024 Nota n.a.v. nader verslag
10-04-2024 Tweede nota van wijziging

Startpagina

Acties

Delen regeling