Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit eisen sterkte en middelen Politieacademie

Het besluit vloeit voort uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Kamerstukken 34 129). In het besluit worden eisen gesteld aan de sterkte en middelen die de korpschef feitelijk ter beschikking stelt aan de directeur van de Politieacademie met het oog op het uitvoeren van de taken van de Politieacademie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK007117

Opschrift

Besluit houdende eisen aan sterkte en middelen die door de politie ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie (Besluit eisen sterkte en middelen Politieacademie)

Opmerking

Instemming vakbonden. Het ontwerpbesluit leidt mogelijk tot aanpassing van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling