Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet vereenvoudiging bekostiging PO

Dit wetsvoorstel ziet op de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs en helpt schoolbesturen om in overleg met hun stakeholders betere keuzes te maken die passen bij hun eigen visie en de lokale situatie. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat besturen beter kunnen voorspellen hoeveel geld zij krijgen en de bekostiging wordt inzichtelijker. Daarbij zorgt de vereenvoudiging ervoor dat de administratieve lasten voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden verminderen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35605
KetenID WGK007139

Opschrift

Wet van 25 februari 2021 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (Stb. 2021, 171)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-02-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
27-02-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
28-04-2020 Internetconsultatie (eind)
29-04-2020 Internetconsultatie (eind)
10-07-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-08-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-10-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35605
20-11-2020 Verslag
16-12-2020 Nota n.a.v. verslag
16-12-2020 Nota van wijziging
26-01-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 09-02-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35605
23-02-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 07-04-2021 Bekendmaking stb-2021-171
16-03-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-114
01-04-2022 Inwerkingtreding stb-2022-114
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling