Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

PSD II omvat een groot aantal wijzigingen ten opzichte van zijn voorganger, Richtlijn 2007/64/EG (hierna ook: PSD I). De reikwijdte van de richtlijn is vergroot, de lijst met betaaldiensten waar de richtlijn betrekking op heeft is uitgebreid, er zijn nieuwe vergunningseisen bijgekomen en bestaande bepalingen zijn in meer detail uitgewerkt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 34813
KetenID WGK007243

Opschrift

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2015/2366
04-01-2016 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2015/2366
17-11-2016 Internetconsultatie (start)
15-12-2016 Internetconsultatie (eind)
15-09-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-10-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-10-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 23-10-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
01-12-2017 Verslag
19-06-2018 Nota van wijziging
20-06-2018 Nota n.a.v. verslag
06-07-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
11-09-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 29-10-2018 Voorlopig verslag
13-11-2018 Memorie van antwoord
27-11-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
04-12-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 27-12-2018 Bekendmaking stb-2018-503
18-02-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-60
19-02-2019 Inwerkingtreding stb-2019-60
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling