Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Telecommunicatiewet en Mediawet 2008 ivm eigendomsbeperkingen commerciële omroep

In het Algemeen Overleg Telecommunicatie van 2 juli 2015 is met de Tweede Kamer gesproken over de toekomst van de vergunningen voor commerciële radio-omroepen. De Tweede Kamer heeft bij die gelegenheid de regering via een motie gevraagd de vergunningen te verlengen en tevens de gebruiksbeperkingen te verruimen. Via een wijziging van een ministeriële regeling van OCW is versneld uitvoering gegeven aan die motie. Dit wetsvoorstel heeft tot doel om, in het belang van een doelmatig gebruik van de frequentieruimte, een maximale hoeveelheid frequentieruimte vast te stellen die een natuurlijk persoon of rechtspersoon mag verwerven. Het gevolg hiervan is dat er één integraal beleid ontstaat voor commerciële radio voor zover het gaat om de gebruiksbeperking van frequentieruimte.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK007263

Opschrift

Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking FM en digitale radio-omroep)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-05-2016 Internetconsultatie (start)
17-06-2016 Internetconsultatie (eind)
14-09-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-07-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-08-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 03-10-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
23-11-2017 Verslag
15-02-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 06-03-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
13-03-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 29-03-2018 Bekendmaking stb-2018-87

Startpagina

Acties

Delen regeling