Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de modernisering van de zedentitel

De modernisering van de zedentitel in het Wetboek van Strafrecht heeft een tweeledig doel. Ten eerste wordt zedenwetgeving geherstructureerd en vereenvoudigd. Hierdoor neemt de voorzienbaarheid van het risico op strafrechtelijke aansprakelijkheid toe en wordt de toepasbaarheid van de wetgeving in de praktijk verbeterd. Ten tweede wordt de zedenwetgeving inhoudelijk gemoderniseerd, zodat een adequate reactie wordt geboden op veranderende normen van seksueel onwenselijk gedrag, zowel in de reële als de digitale wereld. Voorzien wordt in strafbaarstelling van de volgende vormen van digitale ontucht: seksualiserende communicatie met kinderen en seksuele afpersing met een specifiek seksueel motief.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK007271

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de modernisering van de zedentitel

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-05-2020 Internetconsultatie (start)
16-08-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling