Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven)

De modernisering van de zedentitel in het Wetboek van Strafrecht heeft een tweeledig doel. Ten eerste wordt zedenwetgeving geherstructureerd en vereenvoudigd. Hierdoor neemt de voorzienbaarheid van het risico op strafrechtelijke aansprakelijkheid toe en wordt de toepasbaarheid van de wetgeving in de praktijk verbeterd. Ten tweede wordt de zedenwetgeving inhoudelijk gemoderniseerd, zodat een adequate reactie wordt geboden op veranderende normen van seksueel onwenselijk gedrag, zowel in de reële als de digitale wereld. Voorzien wordt in strafbaarstelling van de volgende vormen van digitale ontucht: seksualiserende communicatie met kinderen en seksuele afpersing met een specifiek seksueel motief.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36222
KetenID WGK007271

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-05-2020 Internetconsultatie (start)
16-08-2020 Internetconsultatie (eind)
03-12-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-06-2022 Advies Raad van State uitgebracht
14-10-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
Tweede Kamer 10-10-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
10-11-2022 Verslag
09-03-2023 Nota n.a.v. verslag
09-03-2023 Nota van wijziging
20-06-2023 Tweede nota van wijziging
04-07-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 09-10-2023 Verslag
23-01-2024 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
19-03-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
19-03-2024 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 27-03-2024 Bekendmaking stb-2024-59
01-07-2024 Inwerkingtreding stb-2024-61

Startpagina

Acties

Delen regeling