Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Mededingingswet nav evaluatie Markt en Overheid, technische wijzigingen concentratietoezicht en nationale toepassing privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

In de Mededingingswet zijn bepalingen opgenomen voor overheden die economische activiteiten verrichten (Wet Markt en Overheid). Naar aanleiding van de evaluatie van deze bepalingen wordt de wet aangepast. Met name de 'algemeen belang' uitzondering wordt aangescherpt. Daarnaast worden enkele (technische) wijzigingen in het hoofdstuk over concentratietoezicht doorgevoerd. Tot slot wordt voorzien in de nationale toepassing van de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK007312

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-09-2017 Internetconsultatie (start)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling