Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanvullingbesluit natuur Omgevingswet

Het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet voorziet in aanvulling van een drietal algemene maatregelen van bestuur die worden vastgesteld op grond van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. De aanvulling houdt verband met de overheveling van de inhoud van de Wet natuurbescherming en daarop gebaseerde regelgeving naar de Omgevingswet en daarop gebaseerde regelgeving. De overheveling geschiedt beleidsneutraal.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK007372

Opschrift

Besluit van 16 december 2020 tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 09-09-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
07-07-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
17-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-10-2020 Advies Raad van State uitgebracht
16-12-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 21-12-2020 Bekendmaking stb-2020-22
01-07-2022 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling