Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit energie vervoer ivm implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 (ILUC-richtlijn)

De ILUC-richtlijn wijzigt de Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD: 6% reductiedoelstelling) en de Richtlijn hernieuwbare energie (RED: 10% hernieuwbare energie in vervoer). De ILUC-richtlijn stelt maximumeisen aan het aandeel conventionele biobrandstoffen en minimum streefcijfers aan het aandeel meest geavanceerde biobrandstoffen in het eindverbruik van energie in het vervoer. Daarnaast kent de ILUC-richtlijn aanpassing van de mogelijkheid van dubbeltelling bij de inzet van bepaalde grondstoffen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Natuur en milieu | Lucht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 34717
KetenID WGK007392

Opschrift

houdende regels met betrekking tot de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en de rapportage- en reductieverplichting vervoersemissies, ter implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen alsmede in verband met de operationalisering van de reductieverplichting uit Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof, en tot intrekking en wijziging van enkele andere besluiten (Besluit energie vervoer)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2015/1513
23-03-2016 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2015/1513
07-11-2016 Internetconsultatie (start)
22-11-2016 Internetconsultatie (eind)
02-06-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-06-2017 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
12-12-2017 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
09-01-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
28-02-2018 Advies Raad van State uitgebracht
03-05-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 17-05-2018 Nahang Eerste en Tweede Kamer (start)
17-05-2018 Bekendmaking stb-2018-134
14-06-2018 Nahang Eerste en Tweede Kamer (eind)
01-07-2018 Inwerkingtreding stb-2018-202
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling