Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatie richtlijn dataprotectie

De implementatie van de richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging (Rl (EU) 2016/680) noodzaakt tot aanpassing van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Het gaat hierbij om o.a. de volgende onderwerpen: rechtmatigheid van de verwerking en doelbinding, verstrekking van informatie aan betrokkene, recht van toegang voor betrokkene, recht op verwijdering, kennisgeving van datalekken, verstrekking persoonsgegevens aan derde landen en taken en bevoegdheden van toezichthoudend orgaan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister DEF
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 34889
KetenID WGK007397

Opschrift

Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van de Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (Rl (EU) 2016/680)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
21-03-2017 Implementatieschema EU-richtlijn
27-10-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-11-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-12-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-02-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
03-04-2018 Verslag
30-04-2018 Nota n.a.v. verslag
30-04-2018 Nota van wijziging
23-05-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
12-06-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 17-07-2018 Voorlopig verslag
05-10-2018 Memorie van antwoord
09-10-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
16-10-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 12-11-2018 Bekendmaking stb-2018-401
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2018-495
24-10-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-359
01-11-2023 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling