Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Havenbeveiligingswet ivm aanpassing opleiding havenbeveiligers en in verband met optimalisering implementatie vo. 725/20034 en rl. 2005/65

De Havenbeveiligingswet is in 2004 onder hoge druk tot stand gekomen in verband met de tijdige uitvoering van de Europese verordening betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten en de implementatie van de Europese richtlijn betreffende het verhogen van de veiligheid van havens. Deze Europese regelgeving is opgesteld als reactie op de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Inmiddels is gebleken dat de wet op sommige punten verbeterd of verduidelijkt moet worden. Voor het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden op een havenfaciliteit moet een beveiliger een erkende opleiding hebben gevolgd. Deze opleidingen worden erkend door de Minister van IenW. Deze systematiek behoeft aanpassing omdat hiermee geen eenduidig kwaliteitsniveau kan worden gewaarborgd en het beschikbare sturingsinstrumentarium onvoldoende mogelijkheden biedt. Dit doet afbreuk aan de waarde van het certificaat dat havenbeveiligers krijgen na deelname aan zo'n opleiding en bemoeilijkt ook het toezicht op de verplichting om beveiligers in dienst te hebben die een opleiding gevolgd hebben. Voorgesteld wordt dat havenbeveiligers in plaats van het volgen van een opleiding en het kunnen tonen van een certificaat een landelijk examen afleggen. Hiermee wordt gestuurd op een zeker uitstroomniveau en met een landelijke administratie van degenen die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, wordt ook het toezicht vereenvoudigd. Voorts wordt de uitvoering van het toezicht en de handhaving in deze wet geoptimaliseerd en op andere punten verduidelijking aangebracht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Scheepvaart
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
KetenID WGK007432

Opschrift

Wijziging Havenbeveiligingswet in verband met de aanpassing van de opleidingen van havenbeveiligers

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-07-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
27-08-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling