Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van Richtlijn 2016/681/EU betreffende het verzamelen en verwerken van PNR-gegevens ten behoeve van het voorkomen, opsporen en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. De richtlijn verplicht lidstaten om te regelen dat luchtvaartmaatschappijen PNR-gegevens, die zij al in het kader van hun normale bedrijfsvoering hebben verzameld, verstrekken aan een passagiersinformatie-eenheid. Deze eenheid dient tot taak te krijgen PNR-gegevens te verwerken ten behoeve van daartoe aangewezen bevoegde instanties, die bevoegd zijn om terroristische misdrijven of ernstige criminaliteit te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of te vervolgen. Ook dient voorzien te worden in uitwisseling van de gegevens tussen de passagiersinformatie-eenheden van de lidstaten en met Europol.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 34861
KetenID WGK007488

Opschrift

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
21-03-2017 Implementatieschema EU-richtlijn
14-07-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-07-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-10-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 08-01-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
22-02-2018 Verslag
11-04-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
11-04-2018 Nota n.a.v. verslag
18-05-2018 Nader verslag
01-02-2019 Nota n.a.v. nader verslag
01-02-2019 Tweede nota van wijziging
22-03-2019 Wetgevingsoverleg
19-03-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 30-04-2019 Voorlopig verslag
10-05-2019 Memorie van antwoord
16-05-2019 Nader voorlopig verslag
20-05-2019 Nota n.a.v. Verslag
27-05-2019 Plenaire behandeling Eerste Kamer
04-06-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 17-06-2019 Bekendmaking stb-2019-205
18-06-2019 Inwerkingtreding stb-2019-206

Startpagina

Acties

Delen regeling