Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regionale samenwerking vsv en jongeren in kwetsbare positie

Het wetsvoorstel zorgt voor een wettelijke basis voor onderwijsinstellingen en gemeenten om de aanpak van voortijdig schoolverlaten voort te zetten. Het wetsvoorstel biedt de randvoorwaarden voor deze partijen om een regionaal sluitend vangnet voor vsv’ers en jongeren in een kwetsbare positie te creëren. Daarnaast zorgt het wetsvoorstel ervoor dat mbo-instellingen de aansluiting vinden bij het overleg tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het vo.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris SZW
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34812
KetenID WGK007502

Opschrift

Wet van 15 juni 2018 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-02-2017 Internetconsultatie (start) internetconsultatie
04-05-2017 Internetconsultatie (eind)
30-06-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-07-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-09-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 23-10-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
12-12-2017 Verslag
09-02-2018 Nota n.a.v. verslag
15-03-2018 Plenaire behandeling Tweede Kamer
27-03-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 03-05-2018 Voorlopig verslag
28-05-2018 Memorie van antwoord
05-06-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
12-06-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 19-06-2018 Mededeling in Staatscourant: wet vooralsnog referendabel
05-07-2018 Bekendmaking stb-2018-210
17-07-2018 Wet referendabel
19-10-2018 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2019-363
01-08-2019 Volledige inwerkingtreding
01-08-2019 Inwerkingtreding stb-2019-363
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling