Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist

Met de deze algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet big). Deze amvb start een experiment om mondhygiënisten binnen hun deskundigheidsgebied de bevoegdheid te geven zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te verrichten. Gedurende de experimenteerperiode van vijf jaar wordt onderzocht of mondhygiënisten daadwerkelijk in staat zijn zelfstandig deze voorbehouden handelingen te verrichten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK007539

Opschrift

Tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de mondhygiënist (Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-09-2016 Internetconsultatie (start)
03-10-2016 Internetconsultatie (eind)
06-07-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-07-2018 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
02-10-2018 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
03-01-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-03-2019 Advies Raad van State uitgebracht
17-05-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 31-05-2019 Bekendmaking stb-2019-192
18-03-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-94
01-04-2020 Inwerkingtreding stb-2020-94
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling