Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Dit wetsvoorstel regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), alsmede de noodzakelijke technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele inhoudelijke wijzigingen. Het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op een aantal regels wordt overgeheveld naar de Nederlandse Zorgautoriteit en er wordt een bepaling opgenomen op basis waarvan kan worden bepaald welke financiële derivaten door een zorgaanbieder aangetrokken mogen worden en onder welke voorwaarden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 34768
KetenID WGK007550

Opschrift

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-10-2016 Internetconsultatie (eind)
03-02-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-02-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-04-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 04-09-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
01-11-2017 Verslag
21-12-2017 Nota n.a.v. verslag
21-12-2017 Nota van wijziging
24-01-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
24-10-2018 Tweede nota van wijziging
19-06-2019 Adviesaanvraag inzake nota van wijziging aanhangig bij Raad van State
06-09-2019 Advies Raad van State inzake nota van wijziging uitgebracht
10-10-2019 Derde nota van wijziging
29-01-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
11-02-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 14-04-2020 Voorlopig verslag
26-05-2020 Memorie van antwoord
02-06-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
09-06-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 19-06-2020 Bekendmaking stb-2020-181
14-07-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-344
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-344
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling