Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging onderwijswetten ivm deugdelijkheidseisen en inspectietaak

Dit wetsvoorstel omvat een aantal voorstellen met als gemeenschappelijk doel de wetgeving voor met name het funderend onderwijs te actualiseren en te verbeteren. Sommige voorstellen voorzien in technische wijzigingen, andere vullen leemten op in de onderwijswetgeving. De voorstellen hebben met elkaar gemeen dat zij betrekking hebben op de bekostigingsvoorwaarden voor en verplichtingen van scholen en het toezicht daarop door de Inspectie van het onderwijs. De belangrijkste wijzigingen betreffen het actualiseren van de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs, het verminderen van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs (stofkamoperatie) en het invoegen van enkele wettelijke grondslagen op basis waarvan de Inspectie haar toezichthoudende taken goed kan blijven uitoefenen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35102
KetenID WGK007672

Opschrift

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-07-2017 Internetconsultatie (start)
01-09-2017 Internetconsultatie (eind)
08-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-06-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-09-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 04-12-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
30-01-2019 Verslag
10-04-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
07-06-2019 Nota n.a.v. verslag
22-01-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
04-02-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 10-03-2020 Voorlopig verslag
19-06-2020 Memorie van antwoord
23-06-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
30-06-2020 Plenaire behandeling Eerste Kamer
30-06-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 08-07-2020 Bekendmaking stb-2020-235
24-11-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-469
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-469
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-273
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-281
09-07-2023 Inwerkingtreding stb-2020-235

Startpagina

Acties

Delen regeling