Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland

In dit wijzigingsbesluit worden voorschriften vastgesteld voor het verzorgen van geaccrediteerde opleidingen door Nederlandse instellingen in het buitenland.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK007690

Opschrift

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit 2008 in verband met het vaststellen van voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland

Opmerking

De wettelijke basis voor deze amvb maakt deel uit van het wetsvoorstel bevordering internationalisering hoger onderwijs (Kamerstukken 34 355)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-05-2017 Internetconsultatie (start)
21-07-2017 Internetconsultatie (eind)
06-10-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-12-2017 Voorhang einde Tweede Kamer
01-12-2017 Voorhang einde Eerste Kamer
22-12-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-02-2018 Advies Raad van State uitgebracht
24-04-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 31-05-2018 Bekendmaking stb-2018-152
01-06-2018 Inwerkingtreding stb-2018-151
01-02-2019 Volledige inwerkingtreding
01-02-2019 Inwerkingtreding stb-2019-28

Startpagina

Acties

Delen regeling