Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingensysteem

In het geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) staat welke door de apotheek verstrekte geneesmiddelen tot het basispakket van de zorgverzekering behoren. Onderling vervangbare middelen worden geclusterd en krijgen een vergoedingslimiet. Als de prijs hoger is dan de vergoedingslimiet, betaalt de verzekerde het verschil. De modernisering van het GVS bestaat vooral uit actualisering van de vergoedingslimieten. Daarbij zal er per cluster ten minste één geneesmiddel zijn waarvoor geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Regeling
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK007772

Opschrift

Wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingensysteem

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-08-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
23-09-2022 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling