Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte

In het nieuwe artikel 2a, eerste lid, van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is bepaald dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, ten minste geleidelijk zorg draagt voor de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat voor hem een onevenredige belasting vormt. Hiermee is als norm in de Wgbh/cz verankerd de algemene toegankelijkheid te bewerkstelligen zodat in de toekomst toegankelijkheid voor iedereen geen service of uitzondering meer is, maar een vanzelfsprekendheid. In de toelichting bij dit artikel wordt gesproken over een geleidelijke omslag naar algemene toegankelijkheid, over voorzieningen van eenvoudige aard en over onevenredige belasting. In het tweede lid van artikel 2a is de verplichting opgenomen in ieder geval deze termen bij algemene maatregel van bestuur nader uit te werken. Met onderhavig besluit wordt uitvoering gegeven aan artikel 2a, tweede lid, van de Wgbh/cz.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK007827

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-12-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-02-2017 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
21-02-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-04-2017 Advies Raad van State uitgebracht
07-06-2017 Bekrachtiging
Bekendmaking 20-06-2017 Bekendmaking stb-2017-256
21-06-2017 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling