Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AMvB in verband met implementatie herziene IORP-richtlijn

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK007875

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2016/2341
25-04-2018 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2016/2341
19-10-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 24-10-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-11-2018 Advies Raad van State uitgebracht
19-12-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 28-12-2018 Bekendmaking stb-2018-516
02-01-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
13-01-2019 Volledige inwerkingtreding
13-01-2019 Inwerkingtreding stb-2018-517

Startpagina

Acties

Delen regeling