Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen om te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld

Deze wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen heeft als doel te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan altijd bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (ook wel Veilig Thuis genoemd) worden gemeld. Beroepsgroepen worden geacht om een afwegingskader op te stellen aan de hand waarvan de professional kan beoordelen of sprake is van (vermoedens van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Als daarvan sprake is, dient bovenbedoelde melding te worden gedaan bij Veilig Thuis.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister VWS
Soort regeling
Amvb
Onderwerp
Zorg en gezondheid | Jongeren
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK007897

Opschrift

wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-12-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-01-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-03-2017 Advies Raad van State uitgebracht
23-06-2017 Bekrachtiging
Bekendmaking 06-07-2017 Bekendmaking stb-2017-291
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2017-291

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.