Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Dit wetsvoorstel voorziet in de vaststelling van een nieuwe titel 7.13 in het Burgerlijk Wetboek betreffende vennootschappen (CV, VoF en maatschap). De huidige regeling stamt uit 1838 en is toe aan vernieuwing. Bij de uitwerking van de regeling wordt het rapport van de Werkgroep Van Olffen als uitgangspunt genomen. Het rapport bevat een aanzet voor een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap, waarbij aanbevelingen zijn opgenomen voor het oplossen van knelpunten en lacunes in het huidige recht. De belangrijkste door de werkgroep voorgestelde vernieuwingen zijn de volgende: (1) de vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid bij inschrijving in het handelsregister. Er wordt alleen notariële tussenkomst verplicht gesteld in het geval registergoederen worden geleverd of aandelen op naam; 2) er is een voorziening voor intredende en uittredende vennoten; de huidige wet kent zo’n regeling niet en dit zorgt voor problemen in de praktijk; (3) voor de CV worden enkele regels versoepeld (zoals het verbod om als stille vennoot op basis van volmacht de CV te vertegenwoordigen).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK007901

Opschrift

Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-02-2019 Internetconsultatie (start)
31-05-2019 Internetconsultatie (eind)
10-10-2022 Internetconsultatie (start)
10-02-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling