Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Dit besluit implementeert samen met de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie de richtlijn verzekeringsdistributie. Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo), het Besluit prudentiële regels Wft, het besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK007918

Opschrift

Besluit van 4 mei 2018, houdende regels met betrekking tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn verzekeringsdistributie (Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2016/97
EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/411
19-10-2016 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2016/97
16-02-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-02-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
05-04-2018 Advies Raad van State uitgebracht
04-05-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 29-05-2018 Bekendmaking stb-2018-147
01-10-2018 Inwerkingtreding stb-2018-147
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling