Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Dit besluit implementeert samen met de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie de richtlijn verzekeringsdistributie. Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo), het Besluit prudentiële regels Wft, het besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister FIN
Soort regeling
Amvb
Onderwerp
Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB
Nee
Implementatie
Richtlijn
KetenID
WGK007918

Opschrift

Besluit van 4 mei 2018, houdende regels met betrekking tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn verzekeringsdistributie (Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2016/97
EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/411
19-10-2016 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2016/97
16-02-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-02-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
05-04-2018 Advies Raad van State uitgebracht
04-05-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 29-05-2018 Bekendmaking stb-2018-147
01-10-2018 Inwerkingtreding stb-2018-147

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.