Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

Dit wetsvoorstel bevat maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de strafrechtelijke en strafvorderlijke mogelijkheden om effectief op te treden tegen verschillende verschijningsvormen van terrorisme. Het gaat om het verlengen van de mogelijkheid om verdachten van terroristische misdrijven in voorlopige hechtenis te nemen, het verruimen van mogelijkheden om celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek af te nemen bij verdachten van terroristische misdrijven en de invoering van een brede aangifteplicht voor een ieder die kennis draagt van terroristische misdrijven, inclusief de voorbereiding daarvan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister JenV
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK007924

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van het strafrecht en verbetering van strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-02-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-03-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
01-05-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 26-06-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34746
12-09-2017 Verslag
24-01-2018 Nota n.a.v. verslag
07-02-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
14-02-2018 Plenaire behandeling Tweede Kamer
21-02-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-05-2018 Voorlopig verslag Kamerstukken 34746
20-06-2018 Memorie van antwoord
03-07-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
11-09-2018 Plenaire behandeling Eerste Kamer
25-09-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 05-10-2018 Bekendmaking stb-2018-338
16-10-2018 Inwerkingtreding stb-2018-355

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.