Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

Dit wetsvoorstel bevat maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de strafrechtelijke en strafvorderlijke mogelijkheden om effectief op te treden tegen verschillende verschijningsvormen van terrorisme. Het gaat om het verlengen van de mogelijkheid om verdachten van terroristische misdrijven in voorlopige hechtenis te nemen, het verruimen van mogelijkheden om celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek af te nemen bij verdachten van terroristische misdrijven en de invoering van een brede aangifteplicht voor een ieder die kennis draagt van terroristische misdrijven, inclusief de voorbereiding daarvan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34746
KetenID WGK007924

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van het strafrecht en verbetering van strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-02-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-03-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
01-05-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 26-06-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
12-09-2017 Verslag
24-01-2018 Nota n.a.v. verslag
07-02-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
14-02-2018 Plenaire behandeling Tweede Kamer
21-02-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-05-2018 Voorlopig verslag
20-06-2018 Memorie van antwoord
03-07-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
11-09-2018 Plenaire behandeling Eerste Kamer
25-09-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 05-10-2018 Bekendmaking stb-2018-338
16-10-2018 Inwerkingtreding stb-2018-355
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling