Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ivm het in de Jeugdwet handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en het verminderen van uitvoeringslasten

Door middel van het standaardiseren van de bedrijfsvoering bij gemeenten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet, kunnen de uitvoeringslasten van (jeugdzorg)aanbieders worden verminderd. Tevens wordt in de Jeugdwet de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten, gehandhaafd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 34857
KetenID WGK007938

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-06-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-07-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-09-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 21-12-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
28-02-2018 Verslag
11-07-2018 Nota n.a.v. verslag
11-07-2018 Nota van wijziging
05-09-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
11-12-2018 Plenaire behandeling Tweede Kamer
18-12-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-01-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
22-01-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 08-03-2019 Bekendmaking stb-2019-73
08-03-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
09-03-2019 Inwerkingtreding stb-2019-74
01-01-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd

Startpagina

Acties

Delen regeling