Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tarieven Infrastructuur en Milieu

Deze regeling bevat een nieuw stelsel voor de tarieven die de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) en Kiwa Register in rekening brengen voor vergunningverlening op het gebied van verkeer en vervoer. Deze regeling is bedoeld als vervanging voor het oude tariefstelsel dat zowel in juridische als in bedrijfsmatige zin als complex en ondoorzichtig werd ervaren. Het voorstel brengt daarom het aantal tarieven en tariefregelingen drastisch terug, zorgt voor uniformering van de werkwijze en introduceert een nieuwe opbouw van de tarieven op basis van de kostprijs. Dit is voor de aanvragers en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eenvoudiger en transparanter.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008026

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-2020/209202, tot wijziging van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 en enkele andere regelingen in verband met indexering voor het jaar 2021 en toevoeging van tarieven registratie in het ERATV en wijziging in de betaalwijze ten aanzien van de aanvraag voor een machinistenvergunning

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-11-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
09-11-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling