Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit ivm aanpassing van de eisen voor aanwijzing van certificerende instellingen

Besloten is bij deze beroepen de certificering te vervangen door registratie. Is onderdeel algemene discussie certificering/accreditatie/ registratie op arboterrein

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008042

Opschrift

Wijziging Arbobesluit houdende omzetting van beoordeling cki naar accreditatie

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-09-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-10-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-11-2017 Advies Raad van State uitgebracht
06-12-2017 Bekrachtiging
Bekendmaking 15-12-2017 Bekendmaking stb-2017-487
01-01-2018 Inwerkingtreding
01-01-2018 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling