Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Modernisering Spoorwegwet

De Spoorwegwet is om meerdere redenen aan herziening toe. Voornaamste doel van de herziening is de wet toekomstbestendiger maken. De invloed van de EU op de spoorregelgeving is de afgelopen jaren steeds groter geworden, met de herziening wordt de wet geschikter gemaakt om de relevante EU-regelgeving efficiënter en overzichtelijker te kunnen omzetten en uitvoeren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Spoor
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008091

Opschrift

Modernisering spoorwegwet

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-04-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
13-06-2021 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling