Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Modernisering Spoorwegwet

De Spoorwegwet is om meerdere redenen aan herziening toe. Voornaamste doel van de herziening is de wet toekomstbestendiger maken. De invloed van de EU op de spoorregelgeving is de afgelopen jaren steeds groter geworden, met de herziening wordt de wet geschikter gemaakt om de relevante EU-regelgeving efficiënter en overzichtelijker te kunnen omzetten en uitvoeren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Spoor
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008091

Opschrift

Regels houdende algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegang tot spoorwegen en tot dienstvoorzieningen, en het veilige gebruik van spoorwegen (Spw 20..)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-04-2021 Internetconsultatie (start)
13-06-2021 Internetconsultatie (eind)
14-07-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
14-12-2023 Advies Raad van State uitgebracht
21-12-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling