Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wets gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

Dit wetsvoorstel regelt dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan voorwaarden die bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld die betrekking hebben op het door hen afgelegde eindexamen. De ruimte van het bevoegd gezag om te beslissen over de toelating van deze leerlingen tot de school wordt hiermee ingeperkt, voor leerlingen ontstaat er een gelijke kans op doorstroom.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35195
KetenID WGK008161

Opschrift

Wet van 8 april 2020 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo) (Stb. 2020, 121)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-03-2018 Internetconsultatie (start)
02-04-2018 Internetconsultatie (eind)
07-09-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-09-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-11-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-04-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
06-06-2019 Verslag
11-10-2019 Nota n.a.v. verslag
17-02-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
20-02-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 10-03-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
07-04-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 24-04-2020 Bekendmaking stb-2020-121
17-06-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-210
01-08-2020 Inwerkingtreding stb-2020-210

Startpagina

Acties

Delen regeling