Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Inrichtingsbesluit WVO en Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met doorstroom vmbo-havo

In het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES wordt een voorwaarde voor doorstroom van vmbo naar havo ("stapelen") opgenomen. De voorwaarde houdt in dat de een leerling met vmbo diploma een recht op doorstroom krijgt indien hij (met goed gevolg) eindexamen heeft gedaan in een extra vak. Voor de doorstroom van havo naar vwo wordt geen voorwaarde vastgelegd. Ook wordt geregeld dat havo- en vwo-scholen in hun doubleerbeleid geen onderscheid mogen maken tussen stapelaars en andere leerlingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Medeondertekenaar(s) Minister EZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008163

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met onder meer de vaststelling van een voorwaarde voor doorstroom naar havo

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-11-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
28-12-2019 Internetconsultatie (eind)
27-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
05-05-2020 Advies Raad van State uitgebracht
03-06-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 16-06-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
17-06-2020 Bekendmaking stb-2020-171
01-08-2020 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling