Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Met de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail wordt de B.V. ProRail omgevormd naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Dit wetsvoorstel regelt de inrichting van het zelfstandig bestuursorgaan, kent taken en bevoegdheden toe aan het zelfstandig bestuursorgaan en regelt de verhouding tussen ProRail en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Wonen en Rijksdienst
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Spoor
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35396
KetenID WGK008166

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-10-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
30-11-2018 Internetconsultatie (eind)
28-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 17-02-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
17-02-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
15-09-2020 Verslag
26-10-2020 Nota n.a.v. verslag
25-11-2020 Nader verslag
20-01-2021 Nota van wijziging
15-12-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
14-06-2022 Tweede nota van wijziging

Startpagina

Acties

Delen regeling