Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Mediawet 2008 onder meer in verband met aanpassing van de nieuwedienstenprocedure Variawet I

In dit wetsvoorstel worden een aantal aanpassingen van de Mediawet 2008 voorgesteld. Het betreft de volgende vijf onderwerpen: 1) aanscherping van de procedure voor de instemming van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal; 2) modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties; 3) modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster; 4) technische verbeteringen in verband met taken van het Commissariaat voor de Media; 5) overige technische wijzigingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35042
KetenID WGK008177

Opschrift

Wet van 10 februari 2021 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (Stb. 2021, 88)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-07-2017 Internetconsultatie (start)
25-08-2017 Internetconsultatie (eind)
11-05-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-05-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
12-07-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 26-09-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
02-11-2018 Verslag
07-01-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
22-02-2019 Nota n.a.v. verslag
22-02-2019 Nota van wijziging
04-04-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
09-04-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 07-07-2020 Voorlopig verslag
24-08-2020 Memorie van antwoord
29-10-2020 Nadere memorie van antwoord
06-11-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
02-02-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
09-02-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 24-02-2021 Bekendmaking stb-2021-88
24-02-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-90
01-03-2021 Inwerkingtreding stb-2021-90

Startpagina

Acties

Delen regeling