Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

Het bekostigingssysteem voor scholen in het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd om schoolbesturen en schoolleiders in staat te stellen aan de hand van een transparant financieel systeem, onderwijsinhoudelijke keuzes te maken die kwalitatief goed onderwijs faciliteren. Het huidige bekostigingssysteem is complex en sluit niet aan bij de praktijk van scholen. De bekostiging kan door de gedetailleerde opbouw ten onrechte overkomen als een normstellend kader en (hierdoor) onbedoeld sturend werken. Daarnaast bevat de huidige bekostiging ongewenste prikkels.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35354
KetenID WGK008192

Opschrift

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-08-2018 Internetconsultatie (start) internetconsultatie
27-09-2018 Internetconsultatie (eind)
28-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
05-09-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 02-12-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
16-12-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
05-02-2020 Verslag
09-03-2020 Nota n.a.v. verslag
20-03-2020 Nader verslag
18-05-2020 Nota n.a.v. nader verslag
16-06-2020 Nota van wijziging
01-07-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
02-07-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 14-09-2020 Voorlopig verslag Kamerstukken 35354
07-10-2020 Memorie van antwoord
13-10-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
27-10-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 13-11-2020 Bekendmaking stb-2020-437
17-09-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-432
01-10-2021 Inwerkingtreding stb-2021-432
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling