Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

Het bekostigingssysteem voor scholen in het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd om schoolbesturen en schoolleiders in staat te stellen aan de hand van een transparant financieel systeem, onderwijsinhoudelijke keuzes te maken die kwalitatief goed onderwijs faciliteren. Het huidige bekostigingssysteem is complex en sluit niet aan bij de praktijk van scholen. De bekostiging kan door de gedetailleerde opbouw ten onrechte overkomen als een normstellend kader en (hierdoor) onbedoeld sturend werken. Daarnaast bevat de huidige bekostiging ongewenste prikkels.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling
Wet
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK008192

Opschrift

Wet houdende wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-08-2018 Internetconsultatie (start) internetconsultatie

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.