Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie in verband met het openbaar maken van overtredingen van Europese verordeningen door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank

Dit besluit wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en werkt daarmee twee grondslagen uit de Wet transparant toezicht financiële markten uit. Allereerst worden gegevens van banken aangewezen die de Nederlandsche Bank (DNB) op haar website publiceert. Daarnaast wordt een aantal verordeningen aangewezen, zodat de Autoriteit financiële Markten en DNB overtredingen van voorschriften uit die verordeningen openbaar kunnen maken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008217

Opschrift

Besluit van 19 juni 2018 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie in verband met het openbaar maken van overtredingen van Europese verordeningen door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-03-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-04-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-04-2018 Advies Raad van State uitgebracht
19-06-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 26-06-2018 Bekendmaking stb-2018-188
01-07-2018 Inwerkingtreding stb-2018-188
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling