Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de uit de vierde anti-witwasrichtlijn voortvloeiende verplichting dat EU lidstaten een centraal register van uiteindelijk belanghebbenden ('ultimate beneficial owner', UBO) instellen. Dit register, dat onderdeel zal gaan uitmaken van het handelsregister, bevat informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister EZK
Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35179
KetenID WGK008347

Opschrift

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
31-03-2017 Internetconsultatie (start)
28-04-2017 Internetconsultatie (eind)
02-10-2018 Implementatieschema EU-richtlijn
14-12-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-12-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-02-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 03-04-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
29-05-2019 Verslag
07-10-2019 Nota n.a.v. verslag
07-10-2019 Nota van wijziging
10-12-2019 Tweede nota van wijziging
10-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-02-2020 Voorlopig verslag
17-02-2020 Memorie van antwoord
14-05-2020 Nader voorlopig verslag
29-05-2020 Nadere memorie van antwoord
02-06-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
16-06-2020 Plenaire behandeling Eerste Kamer
23-06-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 07-07-2020 Bekendmaking stb-2020-231
07-07-2020 Notificatie (implementatie)
08-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-232

Startpagina

Acties

Delen regeling