Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en Bbl in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Naar aanleiding van het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het kabinet besloten een wettelijke verplichting voor te bereiden waarbij werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer alleen nog mogen worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor erkend zijn (procescertificering). Dit is bij brief van 19 december 2016 van de toenmalige minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer aangekondigd (Kamerstukken II 2016/17, 28 325, nr. 162).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008350

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 10-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
14-09-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 25-09-2020 Bekendmaking stb-2020-348
01-10-2021 Inwerkingtreding stb-2020-354
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling