Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit digitale toegankelijkheid overheid

AmvB behelst implementatie van richtlijn (EU) 2016/2102 van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Doel is mensen met een functiebeperking betere toegang te geven tot digitale dienstverlening van de overheid. Overheidsinstanties moeten vanaf 23 september 2019 resp. 2020 hun websites op orde hebben, en vanaf medio 2021 hun apps. De te implementeren standaard is in NL reeds van toepassing; de AmvB formaliseert deze verplichting.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK008351

Opschrift

Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
17-04-2018 Implementatieschema EU-richtlijn
02-02-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-02-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-04-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 24-05-2018 Bekendmaking stb-2018-141
01-07-2018 Inwerkingtreding stb-2018-141

Startpagina

Acties

Delen regeling