Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt

Het voorstel strekt enerzijds toe de beroepskwaliteitstoetsingen nader te regelen die passen bij de huidige beroepsuitoefening in de advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarderij. Anderzijds wordt met dit wetsvoorstel een verdere harmonisering van regels nagestreefd. De drie publiekrechtelijke beroepsorganisaties (KNB, NOvA, en de KBvG) hebben de wettelijke taak om een goede beroepsuitoefening te bevorderen en de vakbekwaamheid van haar leden te bevorderen. De wettelijke regels en de professionele beroepsnormen die voor deze juridische beroepsgroepen gelden zijn niet altijd naar de letter gelijk, maar doorgaans wel vergelijkbaar. Uit het oogpunt van een goede kenbaarheid, overzichtelijkheid en vermindering van regels is het wenselijk om de regelgeving voor advocaten, deurwaarders en notarissen daar waar mogelijk te harmoniseren zonder de verschillen in de aard van de beroepsuitoefening geweld aan te doen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35262
KetenID WGK008362

Opschrift

Wijziging van de Advocatenwet in verband met diverse aanpassingen van wetstechnische aard

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-01-2019 Internetconsultatie (start)
13-03-2019 Internetconsultatie (eind)
24-05-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-07-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
03-10-2019 Verslag
29-11-2019 Nota n.a.v. verslag
04-12-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
12-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 17-12-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
17-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 13-01-2020 Bekendmaking stb-2020-2
01-03-2020 Inwerkingtreding stb-2020-29
01-07-2020 Volledige inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling