Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bekostiging WVO 2021 (vereenvoudiging bekostiging)

De aanleiding voor dit besluit is de vereenvoudiging van de bekostiging in het VO, zoals neergelegd in de Wet van 28 oktober 2020 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen; Stb. 2020, 437). Dit besluit regelt de uitwerking van de gewijzigde bekostigingsbepalingen in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op het voortgezet onderwijs BES (WVO BES) en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB BES). Het Bekostigingsbesluit WVO en het Formatiebesluit WVO worden samengevoegd in dit Besluit bekostiging WVO 2021. Ook de bepalingen over de bekostiging van de scholen in Caribisch Nederland, opgenomen in het Bekostigingsbesluit WVO BES en het Uitvoeringsbesluit WEB BES worden aangepast aan de vereenvoudiging van de bekostiging.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008374

Opschrift

Besluit van … houdende voorschriften inzake berekening, toekenning en het beheer van de bekostiging voor scholen voor voortgezet onderwijs (Besluit bekostiging WVO 2021)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-02-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
18-03-2020 Internetconsultatie (eind)
27-11-2020 Ministerraad akkoord
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling