Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bekostiging WVO 2021

Dit besluit houdt verband met de vereenvoudiging van de bekostiging in het VO, zoals neergelegd in de Wet van 28 oktober 2020 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen; Stb. 2020, 437). Dit besluit regelt de verdere uitwerking van de door die wet gewijzigde bekostigingsbepalingen in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op het voortgezet onderwijs BES (WVO BES) en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES (WEB BES). Het Bekostigingsbesluit WVO en het Formatiebesluit WVO worden samengevoegd in dit nieuwe Besluit bekostiging WVO 2021. Ook de bepalingen over de bekostiging van de scholen in Caribisch Nederland, opgenomen in het Bekostigingsbesluit WVO BES en het Uitvoeringsbesluit WEB BES worden aangepast aan de vereenvoudiging van de bekostiging.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008374

Opschrift

Besluit van 15 april 2021 houdende voorschriften inzake berekening, toekenning en het beheer van de bekostiging voor scholen voor voortgezet onderwijs (Besluit bekostiging WVO 2021)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-02-2020 Internetconsultatie (start)
18-03-2020 Internetconsultatie (eind)
27-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-12-2020 Voorhang start Tweede Kamer
28-01-2021 Voorhang einde Tweede Kamer
28-01-2021 Voorhang einde Eerste Kamer
16-02-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
13-04-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 20-04-2021 Nahang start Tweede Kamer
04-05-2021 Bekendmaking stb-2021-218
31-05-2021 Nahang einde Eerste Kamer
01-06-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
24-06-2021 Nahang einde Tweede Kamer
17-09-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-432
01-10-2021 Inwerkingtreding stb-2021-432

Startpagina

Acties

Delen regeling