Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet BIBOB door het openbaar bestuur in verband met de verruiming van de mogelijkheden van bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak tot eigen onderzoek en enige overige wijzigingen

Wijziging van de Wet Bibob, aangekondigd in Kst. 31109, nr. 18, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar het functioneren van de wet in de praktijk. Deze wijziging strekt onder meer tot het uitbreiden van de mogelijkheden van bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak om eigen onderzoek te verrichten en tot het verruimen van de mogelijkheden van het Landelijk Bureau Bibob om stromanconstructies te achterhalen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35152
KetenID WGK008380

Opschrift

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met de verruiming van de mogelijkheden van bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak tot eigen onderzoek en enige overige wijzigingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-04-2018 Internetconsultatie (start)
06-06-2018 Internetconsultatie (eind)
09-11-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-11-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-01-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 05-03-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
11-04-2019 Verslag
17-05-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
12-06-2019 Nota n.a.v. verslag
19-06-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
05-03-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
10-03-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 26-05-2020 Voorlopig verslag
16-06-2020 Memorie van antwoord
23-06-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
30-06-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 22-07-2020 Bekendmaking stb-2020-278
01-08-2020 Inwerkingtreding stb-2020-279

Startpagina

Acties

Delen regeling