Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Het wettelijk stelsel van de Wet bodembescherming behoeft modernisering nu de landelijke operatie van urgentie sanering van verontreiniging met acute humane risico's bijna is voltooid. Voor de toekomst wordt een wettelijk stelsel ontworpen waarin bodembeheer centraal staat i.p.v. bodemsanering, waarbij de zorg voor bodemkwaliteit (in brede zin, niet alleen chemisch) een integraal onderdeel vormt van ruimtelijke ordening en ontwikkelingen in de omgeving. Tevens wordt het nieuwe instrumentarium geschikt gemaakt voor inbouw in de Omgevingswet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008388

Opschrift

besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en enkele andere besluiten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-07-2018 Internetconsultatie (start)
11-09-2018 Internetconsultatie (eind)
28-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-07-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
17-12-2019 Voorhang einde Tweede Kamer
18-02-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
18-02-2020 Voorhang einde Eerste Kamer
09-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
27-11-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 25-02-2021 Bekendmaking stb-2021-98
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2021-98

Startpagina

Acties

Delen regeling