Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Het wettelijk stelsel van de Wet bodembescherming behoeft modernisering nu de landelijke operatie van urgentie sanering van verontreiniging met acute humane risico's bijna is voltooid. Voor de toekomst wordt een wettelijk stelsel ontworpen waarin bodembeheer centraal staat i.p.v. bodemsanering, waarbij de zorg voor bodemkwaliteit (in brede zin, niet alleen chemisch) een integraal onderdeel vormt van ruimtelijke ordening en ontwikkelingen in de omgeving. Tevens wordt het nieuwe instrumentarium geschikt gemaakt voor inbouw in de Omgevingswet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris IenW
Soort regeling
Amvb
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK008388

Opschrift

besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en enkele andere besluiten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-07-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
11-09-2018 Internetconsultatie (eind)

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.