Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2018

Dit Wijzigingsbesluit financiële markten 2018 is een verzamelbesluit waarmee een aantal wijzigingen wordt aangebracht in verschillende algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de financiële markten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008400

Opschrift

Besluit van 29 november 2018 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit financiële markten BES en het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Wijzigingsbesluit financiële markten 2018)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-10-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-10-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-11-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 13-12-2018 Bekendmaking stb-2018-459
19-12-2018 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2018-486

Startpagina

Acties

Delen regeling