Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wetsvoorstel aanscherping burgerschapsopdracht onderwijs

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht in de onderwijswetten voor het funderend onderwijs. Het voorstel verplicht scholen ertoe op doelgerichte en samenhangende wijze burgerschapsonderwijs te verzorgen. Ze blijven in hoge mate vrij eigen invulling daaraan te geven. Wel dient het onderwijs ten minste de gemeenschappelijke kern van burgerschap te bevatten: a) kennis van en er respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en dient er aandachtte zijn voor de daarbij behorende competenties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling
Wet
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK008437

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-05-2018 Internetconsultatie (start)
03-07-2018 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 15-01-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.