Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verduidelijking burgerschapsopdracht onderwijs

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht in de onderwijswetten voor het funderend onderwijs. Het voorstel verplicht scholen ertoe op doelgerichte en samenhangende wijze burgerschapsonderwijs te verzorgen. Ze blijven in hoge mate vrij eigen invulling daaraan te geven. Wel dient het onderwijs ten minste de gemeenschappelijke kern van burgerschap te bevatten: a) kennis van en er respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en dient er aandachtte zijn voor de daarbij behorende competenties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35352
KetenID WGK008437

Opschrift

Wet van 23 juni 2021, tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-05-2018 Internetconsultatie (start)
03-07-2018 Internetconsultatie (eind)
21-12-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-01-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
05-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 29-11-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
16-01-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
22-01-2020 Verslag
26-06-2020 Nota n.a.v. verslag
09-11-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
17-11-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-01-2021 Voorlopig verslag
08-04-2021 Memorie van antwoord
20-04-2021 Nader voorlopig verslag
11-05-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
11-05-2021 Nota n.a.v. Verslag
15-06-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
22-06-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 02-07-2021 Bekendmaking stb-2021-320
02-07-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-321
01-08-2021 Inwerkingtreding stb-2021-321
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling