Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel aanscherping burgerschapsopdracht onderwijs

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht in de onderwijswetten voor het funderend onderwijs. Het voorstel verplicht scholen ertoe op doelgerichte en samenhangende wijze burgerschapsonderwijs te verzorgen. Ze blijven in hoge mate vrij eigen invulling daaraan te geven. Wel dient het onderwijs ten minste de gemeenschappelijke kern van burgerschap te bevatten: a) kennis van en er respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en dient er aandachtte zijn voor de daarbij behorende competenties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008437

Opschrift

Voorstel van Wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-05-2018 Internetconsultatie (start)
03-07-2018 Internetconsultatie (eind)
21-12-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-01-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
05-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling