Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit BRP en Besluit BSN

Om door de gecertificeerde instellingen verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de jeugdreclassering aan te wijzen als werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden verstrekt en om de minister van V&J in verband met zijn taken gerelateerd aan de intrekking van het Nederlanderschap aan te wijzen als ABO moet het besluit BRP worden aangepast.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008466

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-10-2018 Internetconsultatie (start)
11-11-2018 Internetconsultatie (eind)
14-12-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-07-2019 Advies Raad van State uitgebracht
30-08-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 13-09-2019 Bekendmaking stb-2019-293
14-09-2019 Inwerkingtreding stb-2019-293

Startpagina

Acties

Delen regeling