Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met ziekte in de referteperiode

Met deze wijziging wordt gepoogd het dagloonverlagende effect van ziekte in de referteperiode teniet te doen

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008475

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-02-2018 Internetconsultatie (eind)
23-03-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-04-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-04-2018 Advies Raad van State uitgebracht
20-06-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 29-06-2018 Bekendmaking stb-2018-193
30-06-2018 Inwerkingtreding
15-11-2018 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling