Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

In dit wetsvoorstel worden wettelijke grondslagen gecreëerd voor het uitwisselen van gegevens tussen partijen die een rol hebben in de bestrijding van fraude in de zorg. Dit wetsvoorstel valt uiteen in een Waarschuwingsregister zorgfraude en het Informatieknooppunt zorgfraude.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Langdurige Zorg en Sport
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Zorg en gezondheid | Jongeren
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35515
KetenID WGK008497

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-12-2019 Ministerraad akkoord
23-12-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
10-08-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-09-2022 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 03-01-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-03-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 03-07-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35515
30-09-2020 Verslag
14-12-2020 Nota n.a.v. verslag
17-12-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
24-09-2021 Nota van wijziging

Startpagina

Acties

Delen regeling